Ik er en forening

De vigtigste aktiviteter er:

Du kan blive medlem af IK send en mail og få materiale

Alle aktiviteter udføres ulønnet og på frivillig basis.
Som medlem bliver du informeret om projekterne og arrangementer via nyhedsbreve ( elek-troniske + 1 årligt trykt udsendt med post).Du bliver inviteret til medlemstræf og til at deltage på de temarejse, vi arrangerer årligt. Du er velkommen til at være aktiv - men det er ikke nogen betingelse. Alene ved dit medlemskab støtter du arbejdet

Vedtægter læs her

Årsberetning læs her

Se årsregnskab læs herhjem | 2015 | projekter | formidling | Fil Bleu | rejser
gaver | aktuelt | kontakt | om IK

Copyright 2012 International Kontakt
Ved Åbredden 13, 2970 Hørsholm
Tlf: 45 86 12 28 / 60 74 59 15
Mail: info@iknet.dk

surftown