top of page
IMG_5329.jpg

International Kontakt holder generalforsamlinger 2020 og 2021

på en anderledes måde fredag den 26. marts 2021

 

 

Kære IK medlem

Heller ikke i år kan det på grund af Covid19 lade sig gøre at samles fysisk til generalforsamling i IK. Men IK’s aktiviteter fortsætter, og det vil vi gerne holde medlemmerne orienteret om og samtidig hente inspiration fra jer og give mulighed for spørgsmål, forslag og kommentarer. Bestyrelsens svar på disse vil fremgå af referatet af generalforsamlingen, som vil ligge på IK’s hjemmeside fra 15. april. Læs hele denne indbydelse færdig før du klikker dig ind på hjemmesiden.

 

Så generalforsamling 2020 og 2021 kommer som en nødløsning til at foregå pr. mail og telefon og uden afstemninger og direkte debat. Det håber vi på forståelse for - sådan at vi kan fortsætte alle vores aktiviteter, som i øvrigt forløber som planlagt.

 

Som nævnt under punkt 2. og 3. på dagsordenen kan årsberetninger og regnskaber findes på IK’s hjemmeside www.iknet.dk på introsiden under “ALENE VED DIT MEDLEMSSKAB”.

 

Dagsordenen og fremgangmåden er at du

 

fredag 26. marts kl. 14.00 - 18.00

 

telefonisk efter den emneopdelte navneliste kan kontakte de nævnte personer, som er aktive i projekterne, med spørgsmål, kommentarer og forslag. Til og med 26. marts kan du også pr. mail kontakte de samme.

 

Forslag i henhold til punkt 4. på dagsordenen som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være Kirsten Hjelt i hænde senest 19. marts så de kan tilsendes medlemmerne inden 26.3.

 

Hører vi IKKE fra dig inden 26.3. kl. 18.00 betragter vi det som din godkendelse af generalforsamlingernes indhold i henhold til vedtægterne.

 

Vi kommer til at savne det gode samvær og den dejlige frokost, men foreslår at du denne fredag eftermiddag hygger dig med en god kop kaffe/te og måske en kage.

 

Bedste hilsner

IK’s bestyrelse

 

Anette Sonne, Kirsten Hjelt, Tove Ørsted, Karen Christensen, Ulla Østerby, Helle Rugaard, Pernille Hamming, Inge-Lise Bau, Julie Zaken

PS:  Skulle du/I have overset indbetaling af 2021-kontingent, kan det indbetales til IK kontoen: 3170-1712748.  Kontingentet er fortsat kr. 150 og kr. 200 for par på samme adresse. Et parmedlemskab tæller for 2 medlemmer.

 

Kontaktliste i forbindelse med generalforsamling:

 

Anette Sonne, tlf. 2912 6074, e-mail asonneik@mac.com

Emner: Årsberetninger 2019 og 2020, Rejser, projekterne bevarelse af Søkøer,Mangrove, Karité

 

Kirsten Hjelt, tlf. 2165 9692, e-mail kirsten.hjelt@gmail.com

Emner: Fil Bleu, mikrolån

 

Tove Ørsted, tlf. 2381 9161, e-mail toveorstedlarsen@gmail.com

Emner: Årsregnskaber 2019 og 2020, budget

 

Ole Østerby, tlf. 2341 8050, e-mail osterby@osterby.dk

Emner: Årsregnskaber for Fil Bleu

 

Karen Christensen, tlf. 2584 6179, e-mail kmc64st@gmail.com

Emner: Skolen i Pah

 

Ulla Østerby, tlf. 2127 3636, e-mail ullaoesterby@gmail.com

Emner: Sundhedshus og cykelværksted i Pah

DAGSORDEN i henhold til IK’s vedtægter*)

IK-generalforsamlinger 2020 og 2021 26. marts 2021 kl. 14.00 - 18.00

 

 1. Valg af dirigent udgår og referent er Kirsten Hjelt, som skriver referat, der også indeholder kommentarer, forslag og spørgsmål og bestyrelsens svar på disse.

 2. Årsberetninger 2019 og 2020 kan læses på IK’s hjemmeside www.iknet.dk på introsiden under “ALENE VED DIT MEDLEMSSKAB”.

 3. Forelæggelse af regnskaber 2019 og 2020. Regnskaberne kan fra 20. marts læses på www.iknet.dk på introsiden under “ALENE VED DIT MEDLEMSSKAB”.

 4. Indkomne forslag til behandling, som er modtaget af Kirsten Hjelt senest 19. marts, vil blive tilsendt medlemmerne inden 26. marts.

 5. Budget for det kommende år kan læses på IK’s hjemmeside samme sted som årsberetninger og regnskaber.

 6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr. pr. person og 200 kr. for par på samme adresse.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Karen Christensen, Ulla Østerby, Kirsten Hjelt og Helle Rugaard er på valg og genopstiller. Bestyrelsen støtter genvalg.

  Birthe Nielsen stiller op til nyvalg til bestyrelsen, hvilket vedtægterne giver mulighed for. Birthe er meget aktiv i IK og står for koordinering af en række uddannelsessponsorater og hun har været medplanlægger af rejser til Marokko. Bestyrelsen støtter valg af Birthe.

  Valg af suppleanter: Julie Zaken og Inge-Lise Bau genopstiller. Bestyrelsen støtter genvalg.

 8. Intern revisor og suppleant er Ane Birgitte Bill og Arne Møller. Begge genopstiller. Bestyrelsen støtter genvalg.

 9. Fremtidige aktiviteter. a) Et projekt i Senegal er under opbygning i samarbejde med civilsamfundsgruppe (Kvindegruppe + en gruppe unge), hvor formålet er at plante mangrove og indsamle plastik, b) Udvidelse af moringaplantage i Garango i Burkina Faso, c) at fundraise for Fil Bleu for at skaffe midler til nye produktionsmidler (symaskiner) til skrædderværkstedet i Ouagadougou, d) Projekt Lamantin: Handler om beskyttelse af søkøer i Casamancefloden i Senegal og oplysning om miljø og klima for unge og voksne i lille fiskerlokalitet.

 10. 10.Eventuelt: Vil indeholde indsamlede forslag, kommentarer og spørgsmål  pr. 26.3. og bestyrelsens svar herpå vil fremgå af referatet.

*) IK’s vedtægter findes på hjemmesiden www.iknet.dk samme sted som årsberetninger og regnskaber.

bottom of page