BESTYRELSEN

Formand 

Anette Sonne Sdr. Årsdalevej 9 3740 Svaneke

Tlf:29126074 e-mail: asonneik@mac.com 

Næstformand

Kirsten Hjelt Nivå Vænge 84, 2990 Nivå. Tlf: 45 86 12 28 e-mail:kirsten.hjelt@gmail.com 

Kasserer

Tove Ørsted, Ved Åbredden 15, 2970 Hørsholm Tlf: 45 86 69 87

e-mail: toveorstedlarsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer

Karen Christensen, Åbakkevej 64 st.th. 2720 Vanløse Tlf.:25846179 - e-mail: kmc64st@gmail.com

Helle Rugaard, Dyndevej 1,  3751 Østermarie. Tlf.: 40389730- e-mail: hellerugaard@hotmail.com

 

Pernille Hamming,Godthåbsvej 57, 1., 5000 Odense C - Tlf.:25545325

email:pernillehamming@gmail.com

Ulla Østerby, Klosterbakken 20c, 1.tv., 5000 Odense C. Tlf. 21274636

e-mail:ullaoesterby@gmail.com

Suppleanter

Julie Zaken, Tingskrivervej 13, 4.tv, 2400 København NV. Tlf.:20965747
e-mail: zigzaken@mail.com

Inge-Lise Bau, Bakkehegnet 17,8260 Århus V.

Tlf.:86159507

e-mail:bau@stofanet.dk

 

 

MERE OM IK

IK blev dannet i 1982 og har bl.a. som formål at medvirke til international forståelse og solidaritet og at samarbejde med partnere i udviklingslande for at støtte projekter, der sigter mod at forbedre levevil­kårene i lokalsamfundet. Generalforsamlingen vælger årligt en bestyrelse på 5-6 medlemmer. IK's akti­viteter, som alle er baseret på ulønnet arbejdskraft, er fordelt på tre hovedom­råder: rejser, oplysning og projekter. IK har bl.a. modtaget støtte fra CISU (Danida-finansieret) til et uddannelses- og indkomst-skabende projekt for vestafrikanske vævere og skræddere. (www.filbleu.org) og til projektet "Savoir pour Pouvoir" ( Vide for at kunne) et udviklingsprojekt i samarbejde med en civilsamfundgruppe i  landsbyen Pah i Mali. Alt overskud ved kommercielle aktiviteter ( events, markeder, rejser) bruges efter IKs formål.

DE NYE MÅL

I 2015 blev der konkluderet på de verdensmål, man havde stillet med deadline i 2015. Meget var nået, men meget mangler.

Samtidig blev 2015 året hvor verden ledere blev 

enige om en række nye og ekstremt ambitiøse mål for fremtiden: De såkaldte Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (ofte bare kaldet Verdensmålene, eller Global Goals).

De 17 Verdensmål er en ambitiøs plan i menneskehedens historie. Deres i alt 169 delmål handler om at løse mange af verdens største problemer.

Blandt andet skal vi udrydde fattigdom og sult, sikre øget global lighed og opnå en bæredygtig verdensøkonomi. Det er planen, at Verdens-målene skal være opfyldt i 2030.

Hvor de tidligere mål mest omhandlede udviklingslandene, vil de nye Verdensmål betyde, at alle lande i verden skal påtage sig et fælles ansvar og indstille sig på at producere, forbruge og agere bæredygtigt.

 

 

© 2016 International kontakt  -  info@iknet.dk

  • Facebook Social Icon