top of page
% kvinder fra kvindegruppen "Hitio" i projektet Maangi i Senegal

BESTYRELSEN

Forperson

Anette Sonne Sdr. Aarsdalevej 9 3740 Svaneke

Tlf:29126074 e-mail: asonneik@mac.com 

Næstformand

Kirsten Hjelt Nivå Vænge 84, 2990 Nivå. Tlf: 45 86 12 28 e-mail:kirsten.hjelt@gmail.com 

Kasserer

Tove Ørsted, Ved Åbredden 15, 2970 Hørsholm Tlf: 23819161

e-mail: toveorstedlarsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer

Karen Christensen, Åbakkevej 64 st.th. 2720 Vanløse Tlf.:25846179  

e-mail: kmc64st@gmail.com

Ulla Østerby, Klosterbakken20c,1,tv, 5000 Odense C. Tlf.:21274636

e-mail: ullaosterby@gmail.com

Birthe Nielsen, Chr. Wintersvej 115, 4700

Næstved Tlf. 40936092

e-mail: birthe.nielsen.4700@gmail.com

Suppleanter

Julie Zaken, Korsgade 43,2', 2200 København NV. Tlf.:20965747
e-mail: zigzaken@mail.com

Inge-Lise Bau, Bakkehegnet 17,8260 Århus V.

Tlf.:86159507

e-mail:bau@bau..dk

 

 

MERE OM IK

IK blev dannet i 1982 og har bl.a. som formål at medvirke til international forståelse og solidaritet og at samarbejde med partnere i udviklingslande omkring forbedringer af levevil­kårene i lokalsamfundet. Generalforsamlingen vælger årligt en bestyrelse på mindst  5 medlemmer. IK's akti­viteter, er baseret på ulønnet arbejdskraft, er fordelt på tre hovedom­råder: projekter, formidling og rejser. IK har bl.a. modtaget støtte fra CISU (Danida-finansieret) til et uddannelses- og indkomstskabende projekt for vestafrikanske vævere og skræddere. (www.filbleu.dk), til projektet "Savoir pour Pouvoir" ( Vide for at kunne) et udviklingsprojekt i samarbejde med en civilsamfundgruppe i  landsbyen Pah i Mali, til projekt Maangi ( plantning af mangrove og opsamling af plastik) i Senegal.

Alt overskud ved kommercielle aktiviteter ( events, markeder, rejser) bruges efter IKs formål.

DE NYE MÅL

I 2015 blev der konkluderet på de verdensmål, man havde stillet med deadline i 2015. Meget blev nået, men meget mangler.

Samtidig blev 2015 året hvor verden ledere blev enige om en række nye og ambitiøse mål frem til 2030: De såkaldte Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (ofte bare kaldet Verdensmålene, eller Global Goals).

De 17 Verdensmål repræsenterer vel nok den mest ambitiøse plan i menneskehedens historie. Deres i alt 169 delmålsigter mod at løse mange af verdens største problemer.

Vi skal i 2030 blandt andet have udryddet fattigdom og sult, sikret øget global lighed og opnå en bæredygtig verdensøkonomi. 

Hvor 2015 målene mest omhandlede udviklingslandene, indebærer 2030 Verdensmålene , at alle lande i verden skal påtage sig et fælles ansvar og indstille sig på at producere, forbruge og agere bæredygtigt.

 

 

bottom of page