top of page
Fil Bleu landsby7.jpg

Formålet med rejserne - MAX. 2 REJSER OM ÅRET
pga klimabelastningen ved flyrejser er antallet reduceret

Fomålet med rejserne er, at give os der rejser mulighed for at møde lokalbefolkningen i det land, man besøger samt opleve en flig af hverdagslivet og kulturen. I mødet med folk vil vi dele de erfaringer, som vi hver især har inden for forskellige håndværk, kunsthåndværk, landbrug, undervisning/alfabetisering, sundhed/hygiejne osv. - og til gengæld få indsigt i lokalbefolkningens måde at organisere sig på i landsbyen. Vi får kendskab til deres forhold til naturen; besøger måske den lokale skole, møder de lokale håndværkere i deres arbejde etc. Det er rejser, hvor du, når du igen er tilbage i din egen kultur, vil føle dig mere rig; har fået meget ny viden og er blevet klogere både på natur og mennesker. Vi tror på, at temarejserne vil give inspiration for den, der er parat til at tage imod alle de overvældende indtryk, som en rejse giver, og vil være med til at skabe solidaritet og venskab mellem mennesker på tværs af kulturelle forhold.

moede i pah.jpg

Hvis du vil høre mere, om hvilke rejser vi har i vores planlægning, er du velkommen til at sende os en mail

 • Vi har et veludbygget kontaktnet opbygget gennem adskillige år, som giver os nogle unikke muligheder for at sammensætte en rejse

 • Den enkelte rejse er "skræddersyet". Turens tilrettelæggelse er baseret på personlige og officielle kontakter.

 • Vi opererer ikke med fordyrende mellemled som f.eks. udenlandske turoperatører.

 • Vi forsøger så vidt det er muligt at tilrettelægge turen således, at de penge vi lægger i landet kommer lokalbefolkningen til gode, og vi bor på steder, hvor ressourceforbruget er lille.

 • Vi kalkulerer ikke med lokal billig arbejdskraft, men betaler de folk, der arbejder for os, godt. Vi lader chauffører og lokale kontaktpersoner deltage i rejsegruppen på lige fod.

 • Hver rejse har et tema, som der sættes fokus på, men derudover er der megen lejlighed for den enkelte til at fordybe sig i egne interesser

 • På hver rejse er der en dansk turleder med under hele opholdet. Det er en person, der kender landet, og som fungerer som tolk og formidler.

 • Før  mange rejser holdes der et formøde, som kan være af forskellig varighed. På dette møde er der foredrag om landet, oplæg om kulturmødet og relevante informationer- ofte med formidlere fra rejselandet.

 • På de fleste rejser er der et max. deltagerantal på mellem 12 - 15. Børn kan deltage på næsten alle rejserne, og kommer med til speciel pris afhængig af alder.

 • Prisen for den enkelte rejse dækker alle udgifter til rejsen, ophold, formøde, informationsmaterialer, rapport efter turen m.m. Kosten- morgen om aften – er som regel også inkluderet, men ikke personlige forsikringer, (tyveri, afbestillingsforsikring, forsikring for sygdom og hjemtransport) vaccinationer og evt. udgifter til visum er normalt ikke indeholdt i rejsens pris. 

 • Eventuelt overskud fra en rejse går til at opfylde foreningens formål. Se

 

Det skal bemærkes at for at kunne deltage på en rejse i IK skal man være medlem.

Tak! Beskeden blev sendt.

bottom of page