hitio.JPG
PROJEKT MAANGI

Projektet bygger på de gode relationer, vi har haft med lokalsamfund og indbyggere siden IKs første besøg i 1989. Indtil 1994 havde vi flere temarejser, hvor vi  opholdt os i den camp, som ejes af fiskerlandsbyen, Sessene ved Palmarin.

I 2015 tog vi igen kontakt med Senegal og har siden da, hvert år været i Sessene. Ofte med grupper og ofte, hvor en mindre gruppe af IK medlemmer efter temaopholdets afslutning, har opholdt sig længere tid i landsbyen.  Ligesom alle de projekter IK har involveret sig i, er også dette projekt et ønske fra lokalbefolkningen.

Projektet er nu i fuld gang.  Workshops hvor kvinderne og de unge får ny viden om miljø og klima har været afholdt. De første events for unge med indsamling af plastik er foregået. Projektets koordinator, Blaise Seck har været på besøg i Danmark, for at  fortælle om projektet og for at få mulighed for at diskutere det videre forløb med de to koordinatorer fra IK.

”Maangi” ( fra maj 2021 til januar 2023 )

  • Et lokalt forankret projekt på halvøen Sine Saloum med fokus på klima og miljø.

  • Plantning af mangrove og events om plastik og miljø.

  • Et projekt der afprøver nye samarbejdsformer.

      

En ny form for samarbejde

IKs primære samarbejdspartner er kvindegruppen ”Hitio” i fiskerlandsbyen Facao på halvøen Sine Saloum.

I et samarbejde med 30 medlemmer fra kvindegruppen og en gruppe unge fra Association des Jeunes i to fiskerlandsbyer, vil vi sætte gang i nogle miljøforbedrende aktiviteter til gavn for befolkningen på halvøen.

Som en ny udfordring vil de 2 civilsamfundsgrupper komme til at arbejde sammen med offentligt ansatte fra den statslige struktur, Bureau du Reserve de Sine Saloum.

IK har fået støtte af CISU til at arbejde med dette projekt indtil januar 2023.