top of page
IMG_8680.jpeg
MIKROKREDIT
 
De tillidsbaserede udlån, de såkaldte mikrolån, blev udtænkt af Muhammad Yunus, en bankmand fra Bangladesh, der i 2006 fik Nobels Fredspris for ”social virksomhed”. Han var motiveret af sine positive erfaring med at yde mikrolån, med beskedne rentesatser, til sit lands fattige kvinder så de kunne producere salgbare dagligdags varer og tjene penge.
 
Vi har i IK også en pulje til Mikrokredit lån, som ligger i en størrelsesorden på hver kr. 2.000-4.000.
Lånene er rentefrie og skal tilbagebetales over 2 år.  De tildeles efter ansøgning om formål til folk, som vi eller vores samarbejdspartnere kender gennem længere tid og kan sige god for.  Der reklameres altså ikke.
 
Vi har nu erfaringer med i alt adskillige mikrokredit lån siden vi startede denne mulighed for folk i syd.
Vores erfaringer er gode. PT 2023 har vi lån til 4 kvinder i det nordlige Senegal og til 1 bonde i Casamance. I Burkina Fasoer der to låntagere, 1 kvinde og en mand.

 
I den verdensomspændende debat om hvordan man kan nå de 17 Verdensmål i 2030, med
 ”Afskaf Fattigdom” som første mål, peger nogle på de store upåagtede menneskelige og økonomiske  resurser som ligger i segmentet ”fattige” og som kan bringes i spil ved hjælp af mikrolån.
I 2023 har  IK givet lån til 4 kvinder i det nordlige Senegal, 1 ung bonde i Casamance, 1 kvindelig entreprenør i Burkina Faso.
bottom of page