top of page
IMG_8680.jpeg
MIKROKREDIT
 
De tillidsbaserede udlån, de såkaldte mikrolån, blev udtænkt af Muhammad Yunus, en bankmand fra Bangladesh, der i 2006 fik Nobels Fredspris for ”social virksomhed”. Han var motiveret af sine positive erfaring med at yde mikrolån, med beskedne rentesatser, til sit lands fattige kvinder så de kunne producere salgbare dagligdags varer og tjene penge.
 
Vi har i IK også en pulje til Mikrokredit lån, som ligger i en størrelsesorden på hver kr. 2.000-4.000.
Lånene er rentefrie og skal tilbagebetales over 2 år.  De tildeles efter ansøgning om formål til folk, som vi eller vores samarbejdspartnere kender gennem længere tid og kan sige god for.  Der reklameres altså ikke.
 
Vi har nu erfaringer med i alt 7 mikrokredit lån og 1 på standby. 
 
Et lån er  på  lånernes initiativ, 4 kvinder i en karte- og spinnegruppe i  det sydligeBurkina Faso, tilbagebetalt da lånet udløb. Med fulgte et brev om hvordan deres lån havde gjort det muligt at betale skolepenge for deres børn, afvikle gæld og investere i deres arbejde.
 
En anden kvindelig låner som har brugt sit lån til at oprette en frisør forretning med mani- og pedicure på en marked i Burkinas Fasos hovedstad, Ouagadougou.  Hun har også udvidet sin forretning med egne fremstillede smykker.  Hun har nu tilbagebetalt hele sin gæld.
 
Et lån til en ung mand, der opfeder kalve med henblik på videresalg, er stadig løbende.
Hans formål med den ekstra indtjening er at kunne betale en uddannelse med baggrund i en studentereksamen.
 
IKs chauffør fra Senegal har bedt om at få sat sin lånebevilling på standby, indtil han selv har opnået en højere opsparing.  Sammen med lånet vil det gøre ham i stand til at købe en god brugt minibus og gøre ham til selvstændig vognmand med mulighed for jobskabelse.
 
Ikke alt i denne verden går som forudset.  Den første låner i ”mikrokreditten” er en senegalesisk kvinde gift med en af Iks kontakter igennem mange år og mor til fem børn.  Hun fik et mindre lån til etablering af en lille købmandsbutik i tilknytning til hjemmet.  Men desværre gik det sådan, at hendes mand døde af diabetes i 2017.  Det viste sig, at det var forretningen der havde sikret, at familien kunne komme igennem den første svære tid efter dødsfaldet og vedvarende give en lille indtægt
I Iks bestyrelse har vi besluttet at eftergive lånet.
 
I den verdensomspændende debat om hvordan man kan nå de 17 Verdensmål i 2030, med
 ”Afskaf Fattigdom” som første mål, peger nogle på de store upåagtede menneskelige og økonomiske  resurser som ligger i segmentet ”fattige” og som kan bringes i spil ved hjælp af mikrolån.
bottom of page