top of page

SKOLEN I PAH

Skolen deltager hvert år i UNICEFs årlige  "vaske- hænder- dag".

Skolen i landsbyen Pah, Mali, er et projekt, der startede i 2003 med støtte fra IKs medlemmer. Senere støttet med tilskud fra Oak Foundation (2006 - 2009) og Erik Thunes legat (2009 - 2011). IK har i årenes løb bidraget til, at skolens lærere har fået løn og efteruddannelse og har desuden sørget for anskaffelse af skolemøbler og udvikling af undervisningsmateriale. De lokale myndigheder har nu overtaget finansieringen af lærernes løn, men har ikke økonomiske midler til også at betale den madordning, der er etableret i tilknytning til undervisningen på skolen.

Gennem alle årene har IK sørget for, at alle skolebørnene får et måltid varm mad hver dag i skoleårets 9 måneder. Dette er en stor hjælp for forældrene, der for flertallets vedkommende er fattige, og det sikrer også, at børnene får sund og proteinrig mad. De lokale bønder bidrager med naturalier, og IK står for finansieringen af de øvrige indkøb. Landsbyens kvinder skiftes til at tilberede det daglige måltid. Børnene har en skolehave, hvor de henter grøntsager til maden, og hver sommer dyrkes området foran skolen af en gruppe børn på skift.

Skolebespisningen har, siden den blev indført, forbedret børnenes sundhed væsentligt og styrket deres indlæringsevne, hvilket har givet sig udslag i høje karakterer ved afslutning af grundskolen. Samtidig har den hjulpet børn og forældre til at komme igennem de kritiske tidspunkter på året (specielt den tørre tid fra februar til juni). Madordningen har desuden haft den sideeffekt, at det ikke længere er nødvendigt for forældre i landsbyen at sende deres drenge bort fra landsbyen til tjeneste hos en marabout (en muslimsk religiøs leder og lærer), hvor drengene ofte lever under usle vilkår og i visse tilfælde også rekrutteres til tjeneste i ekstremistgrupper.

Madordningen, der finansieres via skolesponsorater, har stor betydning for børnenes indlæring, deres sundhedstilstand og samtidig for familiernes økonomi. For 400 kr kan du give et barn et måltid varm mad om dagen i skoleåret samt skolebøger i et år.

Hjælp IK og landsbyens bønder/forældrene med at finansiere denne vigtige ordning. Bestil et skolesponsorat eller køb en skoleaktie. Hele beløbet går ubeskåret til børnene. Læs hvordan her

I juni 2023 bestod 36 elever Grundskolen. 

Det nye skoleår starter i begyndelsen af oktober. Der går nu ca. 264 elever på skolen (2023/2024). Alle elever fra afgangsklassen fortsatte i overbygningen i Bandiagara eller Nando.

Du kan se film fra  skolen under teksten.

Folk i Aarsdale (Bornholm) og Pah (Mali) har i flere år samarbejdet om at indsamle redskaber og ting, som landsbybefolkningen har haft brug for.

Det har været skolemøbler; ting til fødestuen, brugte cykler, symaskiner, stenredskaber etc.

I 2018 sendte vi igen en container til landsbyen med bl.a. en ny forsyning af cykler.

Folk fra Aarsdale Borgerforening  yder en stor indsats.

 Læs i folderen her hvad der er sket i Pah i de sidste år. Klik her for at læse mere

Besøg fra Mali i 2018

Se  billeder fra besøget fra Mali ved at klikke her.

 

Fra dagligliv i landsbyen og projekterne

Fra dagligliv i landsbyen og projekterne

Vis
bottom of page