SKOLEN I PAH

er et projekt, der startede i 2003 med støtte fra IKs medlemmer. Senere suppleret med tilskud fra Oak Foundation (2006 - 2009) og Erik Thunes legat (2009 - 2011). Projektet støtter efteruddannelse til lærerne, skolematerialer, madordning og efter behov proteintilskud til førskolebørn.

I tilknytning til undervisningen er en madordning, hvor alle børn får et varmt måltid mad i skoleårets 9 måneder. Madordningen sker  i samarbejde med landsbyens bønder, der bidrager med naturalier. Kvindegruppen laver maden, mens IK står for finansiering af de øvrige indkøb. Børnene har en skolehave, hvor de henter grøntsager til maden og hver  sommer dyrkes området foran skolen af en gruppe børn på skift. Skolebespisningen har, siden den blev indført, forbedret børnenes sundhed væsentligt og styrket deres indlæringsevne, hvilket har givet sig udslag i høje karakterer ved afslutning af grundskolen, samtidig med at den har hjulpet børn og forældre til at komme igennem de kritiske tidspunkter på året (specielt den tørre tid fra februar til juni). Madordningen har desuden haft den sideeffekt, at det ikke længere er nødvendigt for forældre i landsbyen at sende deres drenge bort fra landsbyen til tjeneste hos en marabout, hvor drengene ofte lever under usle vilkår og i visse tilfælde også rekrutteres til tjeneste i ekstremistgrupper.

Madordningen - "skolekantinen"

Madordningen, der finansieres via skolesponsorater har stor betydning for børnenes indlæring, deres sundhedstilstand og for familierne økonomi.  For 400 kr kan du give et barn et varmt måltid mad om dagen samt skolebøger i et år.

 Hjælp Ik og landsbyens bønder/forældrene  med at finansiere denne vigtige ordning. Bestil et skolesponsorat eller køb en skoleaktie - hele beløbet går ubeskåret til børnene. Læs hvordan her

I juni  2016 bestod fem elever fra Pah studentereksamen. Det var fire unge mænd og en ung pige. De er alle fem fortsat på universitetet i Bamako og klarer sig godt.

Det nye skoleår starter i begyndelsen af oktober. Der går nu  254 elever på skolen (2019/2020)- Du kan se en film fra den første dag i skolen, hvor børnene står foran skolen og synger.

 

© 2016 International kontakt  -  info@iknet.dk

  • Facebook Social Icon