top of page
P1000142.JPG

Privatlivs politik

 

Dataansvarlig

International kontakt

Nivå Vænge 84

2990 Nivå

CVR. DK- 69 84 02 13

1.  Indledning

1.1

IK (International Kontakt) blev dannet i 1982 og har bl.a. som formål at medvirke til international forståelse og solidaritet og at samarbejde med partnere i udviklingslande for at støtte projekter, der sigter mod at forbedre levevil­kårene i lokalsamfundet.

1.2

Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies (herefter ”Politikken”) beskriver, hvordan International Kontakt, CVR -nr. 69 84 02 13,  som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig som person, når du besøger vores webside https://www.iknet.dk, bruger Webbutik på https://www.filbleu.dk, eller modtager vores Nyhedsbrev.  Når du  afgiver dine personoplysninger til os, accepterer du, at vi anvender denne politik.

 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

2.1

Vi indsamler som udgangspunkt ikke personoplysninger via vores hjemmesider.
Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dig ved brug af cookies. Disse oplysninger omfatter din browsertype, dine søgetermer på vores hjemmeside og dets websites, din IP-adresse og informationer om din computertype (herefter ”Cookiedata”). Cookiedata brug er vi generelt til at forbedre vores Produkt, forbedre konverteringen på vores websites og foretage målrettet markedsføring.

2.2

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig for at kunne levere den vare, du ønsker.
Disse data som er både indsamlet af os, og afgivet af dig, omfatter navn, adresse, e-mail og telefonnummer,

2.3

Vi beder dig om at lade være med at indtaste såkaldte følsomme personoplysninger nogen steder i vores Produkt, herunder i kommentarfelter, supportchat eller lignende felter, som måtte blive gjort tilgængelig for dig.

 

3. Hvad er grundlaget for vores behandling?

3.1

Vores behandling af cookiedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for, at vi kan sende oplysninger til dig om aktiviteter i foreningen. ( Tilmelding til en rejse, tilmelding til møde eller andet arrangement)

 

4. Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

4.1

 

5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

5.1

Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven.

5.2

I vores nyhedsbrev opbevares kun den e-mailadresse og navne, du har angivet ved tilmelding.

Ved framelding slettes din e-mailadresse og navn. I nyhedsbrevet findes en link til dette.

6. Hvilke rettigheder har du som registreret?

6.1

Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:

(a) Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

(b) Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

(c) Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

(d) Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

(e) Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller fordi vi skal bruge personoplysningerne til opfyldelse af en kontrakt med dig.

(f) Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

(g) Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

6.2

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på den e-mail, der fremgår bagest i denne Politik under kontakt.

6.3

Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

 

7. Ændringer i denne Politik

7.1

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne politik. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

 

8. Kontakt

8.1

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vore personpolitik, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os via

mail: asonneik@mac.com

telefon: +45 86 12 28,

brev: International Kontakt, Nivåvænge 84, 2990 Nivå

 

Denne udgave er sidst opdateret den 15. juni 2018.

Med venlig hilsen

International kontakt

bottom of page