top of page
På værkstedet i Ouaga-kopi.jpeg

Lidt historik om IK:

 

Studierejser som formidlingsmetode

IK har eksisteret siden 1982. Vores formål har lige fra start været via rejser, temadage og foredrag at udbrede kendskabet til andre menneskers levevilkår, primært i lande i Nord- og Vestafrika.

I 80'erne og 90'erne var det faglige rejser, og studierejser for uddannelsessektoren, der var den største aktivitet. Det var først og fremmest rejser  for gymnasieklasser og pædagogstuderende,  tilrettelagt med fokus på at opleve, hvordan folk levede, og hvordan dagligdagen var i de lande,  man besøgte. Vi indgik i forarbejdet i Danmark med forslag til undervisningens indhold, tog ud som gæstelærere, lavede undervisningsmateriale og litteraturlister m.m. Deltagerne fik trænet og afprøvet deres interkulturelle kompetencer og kom hjem med et stort fagligt udbytte og det blev fulgt op i det videre undervisningsforløb.

 

Temarejser

Vi har i siden 00'erne fokuseret på en bredere målgruppe og kun lavet nogle få temarejser om året.  Det sker stadig efter samme idégrundlag, som har befolkning og levevilkår som udgangspunkt og centralt indhold. Hver enkelt rejse bygger på personlige kontakter og er tilrettelagt i samarbejde med de mennesker, vi skal besøge. Det giver nogle helt andre unikke muligheder for oplevelse og læring end hvis rejserne udelukkende var arrangeret ud fra vores egen viden. Det giver også lokalbefolkningen mulighed for at sige fra over for vores forslag. Det er et samarbejde, vi lægger meget vægt på og har stor glæde af. I Danmark er oplevelserne, læringen og erfaringerne i vidt omfang blevet formidlet i form af artikler, foredrag, biblioteksudstillinger etc.

 

Udviklingsprojekter

Det er besøgene og kontakterne i små lokalområder i tilknytning til temarejserne der har ført til drejningen i foreningens aktiviteter i retning af små udviklingsprojekter.  På opfordring er IK gået ind projekter til gavn for lokalsamfundene, finansieret af overvejende CISU (Civilsamfund i Udvikling), en afdeling af DANIDA for de mindre NGO'ere, men også finansieret af forskellige danske fonde.   

 

Når nysgerrige og aktive mennesker tager ud i verden, sker der noget. Folk, der vil noget med deres rejse, vil tit også noget mere med den. På initiativ af en IK-rejsende, en pensioneret gartner på 86 år og i samarbejde med en forstkandidat fra Burkina Faso på studieophold i Danmark, plantede Projekt Néré  i 1997-98 over 500 træer i Sahel området i det nordlige Burkina Faso.

 IK stod for iværksættelsen og administrationen af projektet.

 

I 2004 fik IK en bevilling på knap 1 mill. over 5 år til det banebrydende projekt Fil Bleu. Artikler i vestafrikansk bomuld, fremstillet af skræddere i Ouagadougou formidles til kunder via internet siden www.filbleu.dk   En frivillig gruppe af IKs medlemmer sørger for administration og salg, således at hele netto-salgsprisen går tilbage til producenterne.  Dette overskud investeres til gavn for lokalsamfundene, overvejende i form af små mikro-kreditter, der yder lån til iværksættere, overvejende kvinder. Association Fil Bleu er siden 2010 en selvfinansierende paraplyorganisation af vævere, farvere/stoftrykker og skræddere i Burkina Faso og Mali.

 

I 2003 startede et skoleprojektet i landsbyen Pah i Mali,  de første 3 år finansieret af Oak Foundation. Omkring 250 børn får nu en grundskoleuddannelse og opnår de bedste resultater i området. Børnene får i hele deres skoletid et måltid varm mad om dagen - og det har en meget positiv indflydelse på læringen, er skolens tre lærere enige om.  Bl.a. Velux-fonden og Novos Medarbejderfond  har bidraget til finansieringen  af ”kantineordningen”. Købere af IKs skoleaktier finansierer nu bogindkøb, efteruddannelse af lærere, og købere af  IKs skolesponsorater finansierer den vigtige madordning. 

Fra 2009 har de lokale myndigheder overtaget udgifterne til lærerlønninger.

Erik Thunes Legat har støttet skolen fra 2009-2011 med madordning, proteintilskud til førskolebørn, efteruddannelse m.m.  

 

I disse år har IK fokus på at kunne fortsætte skolebespisningen fremover i form af tegning af skolesponsorater blandt vores medlemmer.  For kr. 400 pr. år kan et skolebarn få et ernæringsrigt, varmt måltid mad hver dag i skoleåret.  Landsbyens kvindegruppe skiftes til at lave maden i skolekantinen og landsbyens bønder bidrager med bønner.  Er du interesserede i at støtte, så kontakt venligst Karen Christensen på mail: kmc64st@gmail.com eller pr. telefon til Kirsten Hjelt, 

45 86 12 28 (tlf.svarer).

 

I 2012 anmodede landsbyens kvinder om, at også de fik mulighed for at blive alfabetiseret. Projektrådgivningen, nu med navnet CISU (Civilsamfund i udvikling), gav en bevilling til at det kunne lade sig gøre. Alfabetiseringen af kvinderne blev forsinket på grund af politisk uro, men er nu afsluttet.

 Fatoumata, en af kvinderne der blev alfabetiseret, er selv blevet alfabetiseringslærer og første kvindelige medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Omkring 2007 fik foreningen på landsbyens opfordring en bevilling til at etablere et ”sundhedshus” med fødestue og behandlingsrum, ledet af en barfods-læge og jordmoder, der begge var på kurser i FN regi og som arbejdede sammen med alfabetiseringslæreren omkring formidling af enkle sundhedsfremmende tiltag i dagliglivet.  En ”sundhedsgruppe” bestående af IK medlemmer arbejdede for egen regning to gange ved årlige besøg sammen med sundhedspersonerne og lokalsamfundet i Pah omkring sundhedshuset. De lokale myndigheder har i 2014/15 overtaget driften af sundhedshuset.

Kommunen har også finansieret uddannelse af en kvik pige på en af skolens første årgange.

Hun er i disse måneder ved at afslutte den lægelige overbygning på hendes sygeplejerske uddannelse og bliver ansvarlig for områdets sundhedshuse.

 

Som en yderligere styrkelse af kvindernes indkomstmuligheder er der etableret et syprojekt, hvor kvinder har syet ”skoletasker” og har leveret myggenet til en IK-støttet skole i Burkinas hovedstad Ouagadougou. Syprojektet blev støttet med private bidrag fra Norge og U.K.

På basis af en donation fra Lauritzen Fonden blev der bygget et selvstændigt kvindehus.

 

Ved udgangen af 2017 er der opbygget et cykelværksted, muliggjort af en donation fra VMOK fonden.  Cykelværkstedet er en arbejdsplads for unge mænd og en indtægtsgivende virksomhed i form af salg og reparation af cykler, der er kommet til landsbyen i Mali fra Bornholm via en containertransport gennem Genbrug til Syd.

 

Det er blot nogle af de aktiviteter, der har præget arbejdet i foreningen i de seneste år.

 

IKs arbejde holdes sammen af en bestyrelse, der jævnligt holder møder på Skype.  Hvert år i marts afholdes der generalforsamling, hvor vi diskuterer foreningens aktiviteter.  Bestyrelsen og arbejdsgrupperne fortæller om, hvad de har arbejdet med i det forløbne år, og hvilke udviklingsplaner der ligger. Generalforsamlingen afsluttes sædvanligvis med billedforedrag om de seneste rejser.

 

Siden 2010 har vi med stor opbakning arrangeret 3-dages ”medlemstræf”.  Det første af slagsen fandt sted på Øland i Sverige og havde fokus på den særprægede natur og bl.a. kunsthåndværk. Denne form for medlemstræf på en naturskøn lokalitet var i 2011 på Sejerø, hvor vi havde lejet øens vandrehjem. I 2012 var det på Vallerød Højskole i Odsherred, i 2014 var der træf i dejlige omgivelser på Møn og i 2016 endnu et vellykket træf på den lille  - nu landfaste ø – Torø på Fyn i nærheden af Assens.  Der tegner sig en mønster af træf hver andet år, og i 2018 var det  i maj i Årsdale på Bornholm. Medlemstræffet 2021 skulle have været fra  5.-7.6. juni i Marstal på Ærø , men blev afholdt fra d. 3. -5. september samme sted.

bottom of page